Picture of Innegra

Innegra

27
Picture of Innegra

Innegra 
อินนีกร้า เป็นใยสังเคราะห์ ความหนาแน่นต่ำ

– โปรดติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม – Please contact us for more information –

Category
Formosa Taffeta Cabon Fiber
INNEGRA
SKUName
27Innegraโปรดติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม – Please contact us for more information

139 Phraya Suren 30 Alley Bang Chan Khlong Sam Wa Bangkok 10510 Thailand

(+66)2-5174955-6

© Neotech Composites 2021
Facebook QR
@neotechcomposite
Find us on Facebook
LINE QR
@neotech
Add us on LINE
© Neotech Composites 2021