Picture of PVC foam

PVC foam

PVC
Picture of PVC foam

แผ่น พี วี ซี โฟม DIAB วัสดุเสริมแกนกลางขั้นสูง เมื่อใช้กับผิววัสดุที่มีความแข็งแรงมากจะให้ชิ้นงานที่รวมคุณสมบัติอย่าง เหมาะสม ทั้งความแข็งแรงและความเหนียว DIAB เป็นแกนโครงสร้างเมื่อประกบผิวแซนด์วิช จะทำงานโดย การเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นงานคอมโพสิตในขณะที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ในหลักการแซนด์วิชประกอบด้วยผิวสองหน้าหรือปิดผิวหน้า บนวัสดุแกนกลาง การปิดผิวหน้าใช้การกดด้วย วิธีปกติและให้โครงสร้างผิวหน้าที่ทนทาน วัสดุแกนกลางจะดูดซับแรงเฉือนแรงสร้างโดยแจกจ่ายแรงไปทั่ว พื้นที่ขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับการเคลือบผิวด้วยวัสดุชนิดเดียว แนวคิดการแซนด์วิชจะมีความแข็งแกร่งดัดและแรงดัดเพิ่มขึ้น

Category
Honeycomb
PVC FOAM
NameLength (mm)Width (mm)Area (sqm) Thickness (mm)
H60 9.7 PSC2.441.222.989.7
H60 15PSC2.441.222.9815
H60 20PSC2.441.222.9820
H80 10PSC2.441.222.9810
H80 15PSC2.441.222.9815
H80 20PSC2.441.222.9820
H80 25PSC2.441.222.9825
H80 30PSC2.441.222.9830
H80 10PSC2.161.072.3110
H100 20PSC2.071.022.1120
PVC FOAM
NameUnit Compressive Strength Compressive ModulusTensile StrengthTensile ModulusShear Strength Shear ModulusShear StrainDensity
H45MPa0.6501.4550.56151248
H60MPa0.9701.8750.76202060
H80MPa1.41.82.5951.15273080
H100MPa21353.51301.63540100
H130MPa31704.81752.25040130
H160MPa3.42005.42052.66040160
H200%5.43107.12503.57345200
H250kg/m37.24009.23204.59745250

139 Phraya Suren 30 Alley Bang Chan Khlong Sam Wa Bangkok 10510 Thailand

(+66)2-5174955-6

© Neotech Composites 2021
Facebook QR
@neotechcomposite
Find us on Facebook
LINE QR
@neotech
Add us on LINE
© Neotech Composites 2021