ภาพของ คาร์บอน ลาย 2

คาร์บอน ลาย 2

Carbon-twill
ภาพของ คาร์บอน ลาย 2

Carbon 3k Twill Weave
200 g/m2 ,216 g/m2, 240 g/m2, 245 g/m2ใยผ้า
คาร์บอนลายสอง ขนาดเส้น 3 เค น้ำหนัก 200-245 กรัม/
ตรม. ใช้ผลิตชิ้นงานคาร์บอนที่ต้องการความแข็งแรง 
น้ำหนักเบาให้ลายที่สวยงาม
width 152 cm, length100 meters/roll
หน้ำกว้ำง 152 ซม ควำมยำว 100 เมตร/ม้วน 

หมวดหมู่
คาร์บอนลายสอง
ผู้ผลิต
Formosa Taffeta
คาร์บอนลายสอง
ชื่อความกว้าง (เมตร)ความยาว (เมตร)
คาร์บอน 216 กรัม 3k1.5100
คาร์บอน 240 กรัม 3k1.5100
คาร์บอน 245 กรัม1.5100
คาร์บอน 600 กรัม 12k1.550

139 ซ. พระยาสุเรนทร์ 30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

02-5174955-6

© Neotech Composites 2021
QR เฟสบุ๊ค
@neotechcomposite
เพจเฟสบุ๊ค
QR ไลน์
@neotech
เพิ่มเพื่อนในไลน์
© Neotech Composites 2021