ภาพของ Catch pot

Catch pot

Catch_pot
ภาพของ Catch pot

Catchpot : resin trap for vacuum infusion and LRTM process

Application:To trap resin excess to vacuum pump in standless steel container with glass view lid and a inlet connection for pipe ID 10 mm and a connection with valve control for vacuum pump and vacuum pressure gage,

Packing container resin size 1 lit and 2 lits and 20 lits capacity of packing 1 set

หมวดหมู่
Vacuum system and consumables
วิธีการ
Vacuum BaggingVacuum Infusion
CATCH POT
NameMaterialPacking
Catch Pot 2 litersStainless Steel1 piece / set
Catch Pot 6 litersStainless Steel1 piece / set

139 ซ. พระยาสุเรนทร์ 30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

02-5174955-6

© Neotech Composites 2021
QR เฟสบุ๊ค
@neotechcomposite
เพจเฟสบุ๊ค
QR ไลน์
@neotech
เพิ่มเพื่อนในไลน์
© Neotech Composites 2021