ภาพของ ตัวหน่วงปฎิกิริยา

ตัวหน่วงปฎิกิริยา

INTMJ
ภาพของ ตัวหน่วงปฎิกิริยา

ตัวหน่วงปฎิกิริยา คือ ของเหลวสีเหลืองอมน้ำตาล ทำให้การเกิดปฏิกิริยาของเรซิ่น เกิดการแข็งตัวช้าลง
มีความเข้มข้น 10%
ขนาดบรรจุ: 1 กิโลกรัม/ขวด, 15 กิโลกรัม/ขวด, 20 กิโลกรัม/ขวด
อัตราส่วนใช้ผสมกับเรซิ่นในอัตาส่วน เรซิ่น 100 ส่วน ต่อ ตัวหน่วง 0.1-0.2 ส่วน โดยน้ำหนัก โดยผสมตัว
หน่วงกับโมโนสไตรรีนเพื่อให้ตัวหน่วงมีความข้นลดลงทำให้ผสมได้ง่ายขึ้น แล้วผสมลงในเรซิ่นและคนให้เข้า
กัน แลัวจึงใส่ตัวแข็งหรือแคตตาลิส เพื่อให้เกิดปฎิกิริยาการแข็งตัว ระยะเวลาการแข็งตัวจะช้าลงตามปริมาณ
ของตัวหน่วง ตามแต่ละชนิดของเรซิ่น อัตรา โดยประมาณ 0.1 % ต่อ 1 ชั่วโมง 

หมวดหมู่
ตัวหน่วงปฎิกิริยา
วิธีการ
กลุ่มสินค้าอื่นๆ
ตัวหน่วงปฎิกิริยา
ชื่อขนาดบรรจุ
MH-S2101 กิโลกรัม/ขวด, 15 กิโลกรัม/ขวด, 20 กิโลกรัม/ขวด

139 ซ. พระยาสุเรนทร์ 30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

02-5174955-6

© Neotech Composites 2021
QR เฟสบุ๊ค
@neotechcomposite
เพจเฟสบุ๊ค
QR ไลน์
@neotech
เพิ่มเพื่อนในไลน์
© Neotech Composites 2021