ภาพของ Spray up gelcoat machine and chopper gun

Spray up gelcoat machine and chopper gun

Machine-Spray_up
ภาพของ Spray up gelcoat machine and chopper gun

เครื่องพ่นเจลโค้ต และใยแก้ว 
External Airmix Spray Gelcaot system without Chopper fibre : pump ratio for gelcoat 25:1    1     Set ✔️
เครื่องพ่นเจลโค้ต แบบผสมภายนอก ระบบผสมอากาศแบบใหม่ ใช้งานเจลโค้ตทั่วไป อัตราส่วนระบบเจลโค้ต 25:1    
ระบบแคตตาลิส :             จ่ายด้วยแรงดันลม ด้วยเครื่องวัดการไหลหลอดแก้วได้ทุกอัตราที่ต้องการ      
สายท่อ :                          ความยาวมาตราฐาน 8 และ 10 เมตร ( มีท่อยาวเป็นพิเศษได้ )        
แรงดันอากาศการที่ใช้ :    เจลโค้ต / เรซิน : 8 CFM หรือ 226 ลิตร / นาที            
ผลผลิตรวม :                    เจลโค้ต : มาตรฐาน 0.4 กิโลกรัม / นาที - 2.8 กิโลกรัม / นาที         
รับประกัน :                      รับประกันเครื่อง 3 เดือน                    
หมายเหตุ :                      มัดจํา 50% ( เงินสด ) เม่ือส่ังซื้อสินค้า ส่วนที่เหลือ 50% ( เช็คเงินสด ) เมื่อส่งมอบสินค้าแล้วเสร็จ 
                            
External Airmix Spray Resin system with Chopper fibre : pump ratio for gelcoat 16:1        1     Set  ✔️
เครื่องพ่นเรซิ่นพร้อมตัวตัดไฟเบอร์ แบบผสมภายนอก ระบบผสมอากาศแบบใหม่ ใช้งานพ่นเรซิ่นพร้อมใยแก้ว อัตราส่วนระบบเจลโค้ต 16:1
ระบบแคตตาลิส :            จ่ายด้วยแรงดันลม ด้วยเครื่องวัดการไหลหลอดแก้วได้ทุกอัตราที่ต้องการ      
สายท่อ :                         ความยาวมาตราฐาน 8 และ 10 เมตร ( มีท่อยาวเป็นพิเศษได้ )        
แรงดันอากาศการที่ใช้ :    เจลโค้ต / เรซิน : 8 CFM หรือ 226 ลิตร / นาที            
ผลผลิตรวม :                   เจลโค้ต : มาตรฐาน 0.4 กิโลกรัม / นาที - 2.8 กิโลกรัม / นาที         
รับประกัน :                      รับประกันเครื่อง 3 เดือน                    
หมายเหตุ :                      มัดจํา 50% ( เงินสด ) เม่ือส่ังซื้อสินค้า ส่วนที่เหลือ 50% ( เช็คเงินสด ) เมื่อส่งมอบสินค้าแล้วเสร็จ 

เครื่องพ่นใยแก้วผสมคอนกรีต (GRC) ✔️
Glass Reinforced Fibre Cement Spray Unit:

เครื่องพ่นใยแก้ว GRC หรือ GRFC ของ Robinson ใช้ระบบปั๊มและเสปรย์
The Robinson GRC or GRFC spray unit is a pump and spray system for Glass Reinforced Fibre Cement that will spray the cement slurry and chopped glass fibre onto a mould.
Torque
A long wearing cavity displacement pump is directly driven by an electric motor controlled by a Variable Frequency Drive. This method enables a small motor through a gearbox to drive the pump with vastly increased torque.
Clean Up
Clean up of the S/S hopper and pump is extremely easy and efficient.
Maintenance
Almost no maintenance is required on the pumping system as there are no wearing seals.
Chopper
A pneumatic driven glass chopper is attached to the gun and chops and sprays through the centre of the gun.
Cement slurry
Cement slurry is pumped and sprayed through an annular around the chopped glass fibre resulting in a wetted sprayed matrix.
Versatile
The unit can be mobile with a pantograph boom or fixed station with boom.

หมวดหมู่
NJ Robinson
SPRAY UP GELCOAT MACHINE AND CHOPPER GUN
SKUName
111เครื่องพ่นเจลโค้ต และใยแก้ว

139 ซ. พระยาสุเรนทร์ 30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

02-5174955-6

© Neotech Composites 2021
QR เฟสบุ๊ค
@neotechcomposite
เพจเฟสบุ๊ค
QR ไลน์
@neotech
เพิ่มเพื่อนในไลน์
© Neotech Composites 2021