ภาพของ Polypropylene (PC) Honeycomb

Polypropylene (PC) Honeycomb

PC
ภาพของ Polypropylene (PC) Honeycomb

แผ่นรังผึ้ง พอลิโพรพีลีน (PC Honeycomb) ใช้ในงานควบคุมการไหลของอากาศ (Regulate airflow) ให้เป็น
เส้น/ ต่อเนื่อง (laminar-flow) เช่นใช้กับช่องระบายอากาศ, ตู้เย็นอุตสาหกรรม, ห้องปลอดเชื้อ, อุโมงลม, 
ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม, หรือม่านลมกั้นแอร์
PC Honeycomb นั้นมีคุณสมบัติทนควำมเย็นได้ถึงระดับติดลบ ซึ่ง PP Honeycomb จะกรอบ เมื่อโดนความ
เย็น ผิวของ PC จะลื่นเป็นมันมำกกว่ำ PP ทำให้มีแรงเสียดทานน้อยกว่ำ จึงนิยมใช้กับของไหล
ท่อ PC honeycomb ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของลม ลดความปั่นป่วนในกระแสลม ลดความชื้น เพิ่ม
ความบริสุทธิ์ลดเสียงและทำ ให้ประหยัดพลังงำนมำกขึ้นท่อ PC honeycomb สีดำยังช่วยในการจัดกรอบ
แสงและเงาได้อีกด้วย PC Honeycomb ยังสามารถรับแรงกระแทกได้ดีอีกด้วย
ขนาด: ตามความต้องการ 
Sizing: Made to order

139 ซ. พระยาสุเรนทร์ 30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

02-5174955-6

© Neotech Composites 2021
QR เฟสบุ๊ค
@neotechcomposite
เพจเฟสบุ๊ค
QR ไลน์
@neotech
เพิ่มเพื่อนในไลน์
© Neotech Composites 2021