ภาพของ แผ่น พี อี ที โฟม

แผ่น พี อี ที โฟม

PET
ภาพของ แผ่น พี อี ที โฟม
หมวดหมู่
พีอีที โฟม
แผ่น พี อี ที โฟม
ชื่อ
P600.7 MPa65 MPa1.2 MPa0.45 MPa13 MPa
P1001.5 MPa10 MPa1.8 MPa0.85 MPa28 MPa
P1502.3 MPa152 MPa2.45 MPa1.25 MPa40 MPa

139 ซ. พระยาสุเรนทร์ 30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

02-5174955-6

© Neotech Composites 2021
QR เฟสบุ๊ค
@neotechcomposite
เพจเฟสบุ๊ค
QR ไลน์
@neotech
เพิ่มเพื่อนในไลน์
© Neotech Composites 2021