ผลิตภัณฑ์

ค้นหา
เรียงตามหมวดหมู่

category: Resin & Gelcoat Polyester, Vinylester, Epoxy resin

Resin & Gelcoat

Orthopthalic Unsaturated Polyester resin

Standard grade Resin standard grade for general purpose with handlay up process, have pre-accelerator and non- accelerator
type with high strength and Lloyd's certificate make from many resin manufacture in Thailand.
Code Manufacture Packing (kg.) Download spec
7932PT Major resin 230
7932LV Major resin 230
7912P Major resin 230
7314PT Major resin 230
9924P Major resin 230
9203P Major resin 230
MP001P Major resin 230
MP002P Major resin 230
7221 Major resin 230
F35L Flame retardent resin 100
774NP TOA 225
2117 Eternal 230
7213RM Siam Chemical 220  
Mitsui
Mitsui
220  
042P Thai Polyset 230  

 

Low shrink grade Resin unsat polyester low shrinkage with high solid contant for mould application or large part with high strength,
suitable for hand lay up process and infusuion or RTM, have with pre-accelerator and non-accelerator of Llody's certificate
Code Manufacture Packing (kg.) Download spec
7215 Major resin 230
355E Veanova 230
9043 Veanova 230  
PC 212 Siam Chemical 220

Iso-pthalic Unsaturated Polyester resin

Iso-phathalic type

Resin Iso-phathalic for high quality products with hiher strength and high temperature resistance and some chemical resistance such as Kayak bus bahttab boat moulding

Code Manufacture Packing (kg.) Download spec
815 Major resin 230

download spec

chemical resistance

290 Mitsui 220

Orthopthalic Unsaturated Polyester gelcoat

Clear Polyester Gelcoat Gel coat for bruch and spray use for protection surface of finish part with grossy appearance, high resistance
of weather, chemical
resistance and water resistance. Normallt we will put coilor pigment in gel caot for good appearance.
Code Manufacture Packing (kg.) Download spec
91 Major resin 25

 

 9091 Veanova 25

 

920 Veanova 25

 

Color Polyester Gelcoat

gel coat polyester for spray and bursh with color mixed promt to use for make grossy surface. make
to order of color request.

Packing 25-100 kg/drum

Code Manufacture Packing (kg.) Download spec
81W Major resin 25

Vinyl Ester resin

Standard grade

The Bisphenol A type epoxy vinyl ester resin. It provides excellent corrosion resistance to a borad
range of organic and inorganic acids, alkaliis , oxidizing chemical and salt solutions etc.
IT also provides very good mechanical strength such as tensile and flexural while incorporated with
reinforcement such glass fiber, carbon fiber or kevlar fiber etc.

Application: Chemical storage tanks, pipes, ducts. flooring etc

Code Manufacture Packing (kg.) Download spec
901 Swancor 180
802 Showa 180  

Epoxy resin

Composites grade

Epoxy resin for laminating system which consist one resin and choice of many handeners
Application Wind energy, ships and boats, gliders, motor gliders, sporting goods, moulds and tools,
automotive, electrical, and other industrial.

Code Ratio of mixer Packing (kg.) Download spec
Part A 535, 535LV + Part B 7255 100 : 35 30
Part A 535, 535LV + Part B 7257 100 : 35 200  
LV = Low viscocity for infusion technic

  Tooling resin Nord Composites ,France

  Polyester Tooling Resin

RM 2000/50 is an unsaturated polyester resin, especially formulated for mould making filled and
pre-accelerated, it is a ready to use product. Obtaining moulds with superior surface profile.

RM2000/50 have been desinged to polymerise at room temperature flollowing addition of MEKP
Rapid cure and rapid manufacture of the mould (in one day).
A easy to use product, pre-filled and pre-accelerated, with no future mixer required.
Filler : reduce the cost and improve rigidity of the mould

Packing 25 kg/drum
Code Ratio of mixer   Download spec
RM 2000/50 4 :1 MEKP
RM 2550 2.6 :1 MEKP

Vinyl ester First Layer

R 680 : is a vinyester resin with excellent corrosion resistance it is thixotroped, promoted with cobalt and amine. Excellent solvent and acid resistance. High flexural strength. High heat resistance. Norester 680 TPA can be used for hand lay and spray-up filament widung. The Norester 680 TPA cures at ambiant temperatire with addition of MEKP. download spec  
Appliction : To obtain optinum characteristics, it is necessary to add a peroxide MEKP. Be careful not to add less than 1 % of MEKP or more than 3% of MEKP.

Packing 5 kg/drum

Code Download spec
R 680

Vinyl ester Tooling Gelcoat

GC 207 BLUE, ORANGE, CLEAR is base on vinylester resin. Gel coat suitable for mould making. Gel caot 207 is thixotropic and pre-accelerated. Formulated for spray application. GC 206 is bursh version.
- Good handle ability.
- High quality with very good mechanical properties.
- High brightness
High temperature and high chemical resistances make GC 207 very good for mould macking, especially for RTM moulds.

Application :
- Mix the peroxide well, never put under 2% or over 3%
- Put 0.4 to 0.5 mm thickness of gel coat (about 500 g/m2). Avoid axcess thickness especially in angles. We recommend the application of several thin layers rather than a thick one.
download spec

Packing 5 kg/drum

Code Ues whit Download spec
GC 207 BLUE RM2000/50

Polyester Gelcoat ISO-NPG (neopenthyl-glycol)

GL 195 White is based on a resin ISO-NPG (neopenthyl-glycol). Recommended for quality application )sanitary). Characterised by a good hydrolysis resistance. dowmload spec
- GL 195 WHITE is thixotropic and pre-acceleratoed. Formulated for airless application.
- Good handleability and coverage.
- Freedom from drainge on inclined surfaces
- High quality, excellect water resistance (warm and cold) good chemical and temperature resistance.

GC 195 9001 Clear is based on a resin ISO-NPG (neopenthyl-glycol). Recommended for quality application )sanitary). Characterised by a good hydrolysis resistance. dowmload spec

- GC 195 9901 C is thixotropic and pre-acceleratoed. Formulated for airless application.
- Good handleability and coverage.
- Freedom from drainge on inclined surfaces
- High quality, excellect water resistance (warm and cold) good chemical and temperature resistance.

Packing 25 kg/drum

Code Download spec
GL 195 White
GC 195 Clear

Vinylester Gelcoat Protector

Nord Coat Protector 220 is barrier coat to be sprayed behind our mould vinyl ester gel coat ref GC 207, 206 or behind Iso or Ortho gel coats for Ref GC 188, 195, 795. It allows to obtain a very good surface finish aspect by reducing the fiber trachs and a very good resistance to hydrolysis
- Thixotropic, pre-accelerated gel coat.
- Gel coat curimg air dry by addition of the catalyst butanox M50
- Low density
- Spray application with gun or airless machine
download spec

Packing 25 kg/drum

Code Download spec
Nord Coat Protector 220

Vinylester Gelcoat

GF 134 

Packing 25 kg/drum

Code Download spec
GF 134

Resin For Plug : Nord Composites ,France

NCL 804

NCL 804 is a light sprayable putty formulated with an unsaturated isophthalic polyester resin. NCL 804 is gray coloured, pre-accelerated and antistatic.
- Pre-accelerated bonding paste formulated to cure at room temperature with the addition of MEKP.
- Thixotropic product which enables a thickness of 45 to 10 mm vertical surface.
- Very low density : for the production of light sandwich structures.
- No shrinkage.
- Very low exotherm.
- NCL 804 can be machined
download spec

Packing 15 kg/drum

Code Download spec
NCL 803

NORD APPRET 230

NORD APPRET 230 is a sprayable primer for the surfaceing of plugs(models). These plugs can then be used to produce high quality mould. It has good adherence to plugs made from wood, sanded laminated polyester, and polyester plug surfacing putties such as Nord Core Light (NCL 804 PRBV Grey)
download spec

Packing 5 kg/drum

Code Download spec
NORD APPRET 230

NORD LAQUE 210

NORD LAQUE 210 A polyester lacquer designed with very high gloss to provide a surface finish for plugs and models. It is possible to obtain a brilliant surface finish due to a high surface hardness and excellent gloss.
download spec

Packing 5 kg/drum

Code Download spec
NORD LAQUE 210

Resin For Bonding Paste

NORCOL 304 TH LGT

NORCOL 304 TH LGT is a pre-accelerated bonding paste, with a low density and a blue indicator of catalysse.

- Norcal 304 TH LGT had been designed to polymerirse at room temperature following addition of MEKP.
- Low density to bond pieces like sandwiches, with balsa, PU..
- Good application with spatula.
- Colour change mechanism to indicate state of cure download spec 

Packing 20 kg/drum

Code Download spec
NORCOL 304 TH LGT

 

ภาพของ Resin & Gelcoat  Polyester, Vinylester, Epoxy resin

รายการสินค้า

ภาพของ Resin Unsaturated Polyester resin, UPR
Resin Unsaturated Polyester resin, UPR
RS-Polyester
ภาพของ Resin Casting UPR
Resin Casting UPR
RS-Casting
ภาพของ Resin Countertop marble solid surface
Resin Countertop marble solid surface
RS-Countertop_marble
ภาพของ Resin Vinyl ester resin
Resin Vinyl ester resin
RS-VN
ภาพของ Resin Fire retardant
Resin Fire retardant
RS-Fire_retardant
ภาพของ Resin Casting Epoxy
Resin Casting Epoxy
RS-Casting_Epoxy
ภาพของ Resin - Iso-phthalic Unsaturated Polyester resin
Resin - Iso-phthalic Unsaturated Polyester resin
RS-Iso-phthalic
ภาพของ Resin - Isophthalic gelcoat
Resin - Isophthalic gelcoat
RS-Isophthalic_gelcoat
ภาพของ Resin for Plug
Resin for Plug
RS-Plug
ภาพของ Resin - Iso-NPG Unsaturated Polyester resin
Resin - Iso-NPG Unsaturated Polyester resin
RS-Iso-NPG
ภาพของ Polyurethane Foam
Polyurethane Foam
RS-Polyurethane
ภาพของ Resin Hydrolysis / osmosis resistances
Resin Hydrolysis / osmosis resistances
RS-Hydrolysis

139 ซ. พระยาสุเรนทร์ 30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

02-5174955-6

© Neotech Composites 2021
QR เฟสบุ๊ค
@neotechcomposite
เพจเฟสบุ๊ค
QR ไลน์
@neotech
เพิ่มเพื่อนในไลน์
© Neotech Composites 2021